ITCSMS OLT

 

 - Efectuează controlul calităţii seminţelor şi al materialului săditor în câmp şi în laborator, eliberează certificate oficiale de atestare a calităţii seminţelor şi materialului săditor, supraveghează, monitorizează şi acreditează agenţi economici furnizori de seminţe şi de material săditor pentru producere, condiţionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport şi comercializare;
- Acreditează, supraveghează şi monitorizează laboratoare ale agenţilor economici din raza sa de activitate şi organizează, periodic, instruirea personalului acestora;
- Înregistrează, verifică, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare ale agentilor economici care produc, prelucreaza şi comercializează seminţe şi material săditor;

- Face propuneri Inspectiei Nationale pentru Calitatea Seminţelor privind îmbunătăţirea Regulilor şi normelor tehnice de control, certificare şi comercializare a seminţelor şi materialului săditor, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte;
- Asigură exercitarea controlului în scopul menţinerii calităţii seminţelor şi materialului săditor la toate categoriile biologice, în precontrol şi postcontrol prin tehnici şi scheme ştiintifice adecvate;
 -Urmăreşte aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi a reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor şi materialului săditor la care România este parte, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de catre Ministerul Agriculturii, Pădurilor, şi Dezvoltării Rurale;
- Organizează periodic instruirea şi testarea personalului autorizat pentru ridicarea eşantioanelor de seminţe şi material săditor;
- Organizează, controlează şi supraveghează aplicarea etichetelor, vignetelor oficiale şi a plombelor;
- Asigură evidenţa şi urmarirea informatizată a activităţii de control şi certificare;
- Verifică calitatea importurilor si a exporturilor de seminţe şi material săditor;

- Execută sarcinile şi instrucţiunile stabilite de către Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivit prevederilor legale.

 

Actualizat la 12.10.2023