Conducerea ITCSMS OLT

 

          Conducerea Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt este asigurată de către inspectorul şef, numit de către ministrul MADR în urma concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere. 

Atribuţii şi responsabilităţi

  • coordonează, urmăreşte şi răspunde de întreaga activitate a instituţiei;
  • asigură conducerea instituţiei şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de către Direcţia de Control şi Inspecţii din cadrul MADR, precum şi a prevederilor legislaţiei în vigoare;
  • stabileşte măsuri pentru buna administrare şi gestionare a patrimoniului ITCSMS OLT (inventariere, diminuarea patrimoniului prin scoaterea din funcţiune/declasare sau transfer a bunurilor, majorarea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului);
  • angajează instituţia în relaţia cu persoanele juridice/fizice din sfera sa de activitate precum şi cu celelalte instituţii publice cu care derulează relaţii de colaborare;  
  • emite decizii în calitate de angajator privind relaţiile de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii;
  • urmăreşte aplicarea şi respectarea normelor generale a securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 
  • asigură dotarea cu aparatură şi tehnică specifică pentru buna funcţionare a instituţiei;
  • întocmeşte şi transmite fiecărui salariat fişa postului;

 

Actualizat la 12.10.2023