Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt (ITCSMS OLT) functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Control şi Inspecţii.  
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Olt  este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Inspectorul şef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Olt  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul laborator, analize,primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, administrativ şi relaţii publice;

 

Organigramă ITCSMS OLT

Organigramă cu elemente suplimentare ITCSMS OLT

Actualizat la 12.10.2023